Uførepensjon i offentlig sektor

Uførepensjon i offentlig sektor – Det må lønne seg å jobbe.

Publisert 14.10.13

Høringsuttalelse, Pensjon og forsikring

Det totale kompensasjonsnivået på uførepensjon i offentlig sektor blir for høyt. NHO krever derfor i sitt høringssvar at kompensasjonsnivået i modellen gjennomgås på nytt og at man legger seg på et nivå som bygger bedre opp under arbeidslinjen.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103