Ytelsespensjon

Finanstilsynets forslag om å sette ned den maksimale beregningsrenten vil kunne føre til en kraftig premieøkning fra 2014. NHO støtter ikke forslaget.

Publisert 27.05.13

Høringsuttalelse, Pensjon og forsikring

Finanstilsynet har foreslått å sette ned den maksimale beregningsrenten til 2,0 prosent fra 1.1.2014. En slik nedsettelse vil kunne føre til en premieøkning på 13-15 prosent for ny opptjening i ytelsesordninger. Dette vil eventuelt komme i tillegg til premieøkningen som er varslet på grunn av økt levealder, denne antas å utgjøre i snitt mellom 5 og 10 prosent.

Kontakt oss

Kristin Diserud Mildal

Avdelingsdirektør

Pensjon og forsikring

kristin.diserud.mildal@nho.no
Mobil
92400103