KollektivLøftet

KollektivLøftet er en oppfølging av et viktig satsingsområde i SamferdselsLøftet (NHOs samferdselspolitiske dokument). Urbanet Analyse AS har vært sekretariat og bistått i utarbeidelsen av policydokumentet etter innspill fra NHO-fellesskapet.

Publisert 01.06.09

Samferdsel, Publikasjon

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046