Reiselivets Samferdselsløft

Norge har et stort potensial som turistland. Men norske reiselivsprodukter oppleves som lite tilgjengelig, ikke minst på grunn av dårlig standard på deler av samferdselsnettet.

Publisert 10.02.11

Samferdsel, Publikasjon

NHOs Reiselivsråd tar til ordet for et samferdselsløft for reiselivsnæringen. For å oppnå dette løftet mener vi følgende mål må prioriteres:
1. Bedre integrering av reiseliv i samferdselspolitikken.
2. Bedre informasjon.
3. Bedre ankomst- og knutepunkter.
4. Bedre tilgjengelighet til turistattraksjonene.

Kontakt oss

Helene Holtet

Seniorrådgiver

Strategi og stab

Helene.Holtet@nho.no
Mobil
98624451