SamferdselsLøftet

SamferdselsLøftet er NHOs innspill til Regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014-2023. NHO vil øke investeringene til samferdsel kraftig – 65 prosent – de neste ti årene. NHO vil også ha raskere gjennomføring.

Publisert 26.03.12

Samferdsel, Publikasjon

NHO mener tiden er inne for et kraftig samferdselsløft. Vi må ha en forsterket innsats de neste ti årene for at vi skal få samferdsels- infrastrukturen opp på et akseptabelt nivå. Vi mener planene må forseres og investerings- rammen må økes med 140 milliarder kroner, dvs. en økning på 65 prosent i forhold til dagens ramme. Dette må til for at vi kan ha et fullgodt samferdselsnett inne 20 år.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046
Jan-Bertil Lieng

Fungerende avdelingsdirektør

Region

jan-bertil.lieng@nho.no
Mobil
90050221