Samferdselspolitikken mot 2030

Dette dokumentet er NHOs innspill til Nasjonal transportplan 2018-2029.

Publisert 09.09.15

Samferdsel, Publikasjon

Dokumentet formulerer prinsipper og kriterier som NHO mener må være førende for samferdselspolitikken mot 2030.

NHO mener det fortsatt er behov for å øke investeringene kraftig mot 2030 og tar til orde for en økning på 73 prosent.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046