Antikorrupsjonstiltak i leverandørkjeden

Korrupsjon hos leverandører kan ha betydning for bedriftens virksomhet og omdømme. NHO og Transparency International Norge kommer med råd og forslag til tiltak for å følge opp antikorrupsjonsarbeidet hos leverandørene.

Publisert 21.08.13

Publikasjon, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Vi håper veilederen blir nyttig både for selskaper som skal følge opp sine leverandører, og for mindre bedrifter som vil forberede seg på hvilke krav deres kunder kan komme til å stille i fremtiden.

Kontakt oss

Ingebjørg Harto

Direktør

NHO Brussel

Ingebjorg.Harto@nho.no
Mobil
92447160