Det handler om tillit

Hva menes egentlig med begrepet ”samfunnsansvar”? Hvorfor bør bedrifter i Norge være opptatt av dette, og hvordan kan man gripe dette arbeidet an?

Publisert 09.12.10

Publikasjon, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

”Det handler om tillit” er en kort og oversiktelig veileder laget for å motivere ledere og medarbeidere i næringslivet til å arbeide med samfunnsansvar gjennom å avklare HVA samfunnsansvar innebærer, HVEM som er opptatt av samfunnsansvar, HVORFOR man bør jobbe med det og HVORDAN arbeidet kan systematiseres og videreutvikles. Veilederen inneholder også bedriftseksempler som illustrerer hva samfunnsansvar handler om i praksis, og hjelpemidler til videre arbeid.

Kontakt oss

Helene Holtet

Seniorrådgiver

Strategi og stab

Helene.Holtet@nho.no
Mobil
98624451