Når sant skal sies

"Når sant skal sies" er en veileder fra NHO om åpen bedriftskultur og varsling. Varsling handler om å si fra om kritikkverdige forhold i en bedrift. For at varsling skal ha best mulig effekt bør varsleren si fra til noen som kan gjøre noe med det.

Publisert 05.03.07

Publikasjon, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Med kritikkverdige forhold menes brudd på lovverket eller brudd på tydelig kommuniserte interne regler. "Når sant skal sies" er en veileder for norske bedrifter om hvordan varslingsrutiner kan etableres, og om betydningen av en åpen bedriftskultur.

Kontakt oss

Nina Melsom

Direktør

Område Arbeidsliv

Nina.Melsom@nho.no
Mobil
97540917