Samfunnsansvar

NHO mener regjeringens politikk for samfunnsansvar bør være orientert mot internasjonalt arbeid for å løfte standarden der den er lav.

NHO samfunnsansvar

Publisert 17.10.12

Publikasjon, Seriøst arbeidsliv og samfunnsansvar

Regjeringen bør også samarbeide med bedrifter og bransjer om initiativer og veiledning som styrker norske bedrifters arbeid med samfunnsansvar.

Kontakt oss

Helene Holtet

Rådgiver

Strategi (ÅK, Styringsgruppe, PPG)

Helene.Holtet@nho.no
Telefon
23088142