Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

NHO er positiv til at regjeringen innfører en kompensasjonsordning for å motvirke at merverdiavgiften gir helseforetakene insentiv til egenproduksjon av tjenester.

Publisert 01.10.15

Høringsuttalelse