Overføring av oppgaver fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten

NHOs høringssvar om regjeringens forslag om å flytte forvaltningsansvaret for innførselsmerverdiavgift og særavgifter fra Toll- og avgiftsetaten til Skatteetaten. NHO støtter anbefalingene i høringsnotatet.

Publisert 15.07.15

Høringsuttalelse