Synspunkter på bilavgiftssystemet

NHO vil ha bil- og drivstoffavgifter som stimulerer til kjøp og bruk av biler og drivstoff med mindre utslipp av klimagasser, ifølge en rapport om bilavgiftssystemet.

Publisert 01.06.15

Publikasjon, Skatter og avgifter

Transportsektoren står for en tredel av klimagassutslippene i Norge, og er den sektoren med størst potensial for utslippsreduksjoner de neste tiårene. Mer effektive og klimavennlige samferdselsløsninger vil være en viktig bidragsyter til å nå klimamålene, og bil- og drivstoffavgiftene er et viktig virkemiddel i gjennomføringen.

Kontakt oss

Thomas Felde

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

thomas.felde@nho.no
Mobil
92605046
Christoffer Sahl

Seniorrådgiver

Næringspolitisk avdeling

christoffer.sahl@nho.no
Mobil
92237855