Helse og miljø er god butikk

Alle bedrifter må ha et system for sitt arbeid med helse, miljø og sikkerhet, og må kunne dokumentere dette. Derfor har NHO laget et verktøy, som består av skjemaer og beskrivelse av rutiner.

Publisert 04.09.13

Publikasjon, HMS og sykefravær

Alle skjemaer og rutiner er kun forslag. Bedriften kan tilpasse verktøyet til sine egne rutiner og risikoområder.

Nedlasting

HMS-håndbok med veileder

Her kan du laste ned en enkel HMS-håndbok i excel. Boken kan fylles ut og lagres s... Les mer

Health and the environment make for good business

Kontakt oss