Ny næring - nye løsninger

Private bedrifter spiller en viktig rolle på mange områder innenfor helse- og velferdsområdet. NHO mener det er avgjørende at deres kompetanse, kapasitet, tjenester og løsninger blir tatt i bruk.

Publisert 14.11.14

Publikasjon, Helse og velferd

Helse og velferd er et viktig næringspolitisk satsingsområde. Næringlivet er en forutsetning for utvikling av nye, gode tjenester.

NHO representerer et mangfold av bedrifter som leverer løsninger i praktisk talt hele verdikjeden. Mange av dem ble startet ut fra et genuint ønske om å gjøre en forskjell. Du treffer flere av dem i dette heftet.