Regionforeninger

Regionoversikt

Våre 12 regionkontor tilbyr deg rask service og rådgiving, møteplasser og lokalkompetanse der du er. På møter og seminarer møter du andre medlemsbedrifter fra hele regionen for utveksling av erfaringer og ideer. Regionkontorene formidler NHOs nasjonale utspill og driver politisk påvirkning opp mot både lokale, regionale og nasjonale myndigheter.