Juridisk rådgivning

NHO Agder har som mål å gi våre medlemsbedrifter gode råd når de trenger det mest.

#205

Vår advokat Arnfinn Jensen er klar til å hjelpe medlemsbedrifter med arbeidsrettslige spørsmål.

Publisert 27.11.13

Agder

Vi har samlet alt du trenger på arbinn.nho.no.

På vår arbeidsgiverportal arbinn.nho.no kan du som arbeidsgiver finne relevant informasjon om de mest vanlige problemstillinger arbeidsgivere står overfor. Det er også mulig å kontakte NHO direkte fra portalen, enten via portalens chat-funksjon eller gjennom å bruke noen av de andre kontaktmulighetene du finner der.

Dersom du har mer spesifikke utfordringer, tilbyr NHO Agder gratis jurdisk rådgivning innen arbeidsrett for alle våre medlemsbedrifter. Det er advokat Arnfinn Jensen som bistår medlemsbedriftene i regionen. Han har kontor i Kristiansand og besøker gjerne din bedrift dersom det er behov for et møte for å drøfte problemstillinger som dukker opp.

NHO Agder tilbyr også våre medlemsbedrifter kurs/opplæring i en rekke arbeidsrettslige temaer. Se kursmeny (under) for en oversikt. Vi tilbyr medlemsbedriftene ett til to kurs hvert halvår i forskjellige arbeidsrettslige temaer. Invitasjoner til slike kurs sendes alle medlemsbedrifter i god tid på forhånd. 

NHO har også fremforhandlet en svært gunstig avtale med Eurojuris som gir medlemsbedrifter rabatt på andre juridiske tjenester som ikke er dekket gjennom NHO-medlemsskapet.  I Agder-fylkene er det to advokatfirmaer som er tilknyttet Eurojuris. I Kristiansand-regionen er dette Advokatfirma Tofte, mens det i Arendal og Grimstad er  Advokatfirma Hald & co

Vi tilbyr også større medlemsbedrifter internopplæring for ledere og mellomledere. Velg fra menyen nedenfor, og ta kontakt for nærmere avtale.

Kursmeny:

  • Arbeidstid, overtid, fleksible arbeidstidsordninger.
  • Ferieloven.
  • Oppfølging av sykemeldte, tilretteleggingsproblematikk, sykepenger m.m.
  • Permitteringsreglene.
  • Rettigheter og plikter i et arbeidsforhold.
  • Regler om tilsetting, midlertidig tilsetting og innleie av arbeidstakere.
  • Virksomhetsoverdragelse.
  • Nedbemanninger i forbindelse med omstillinger/rasjonaliseringer.
  • Personalsaker, advarsel, oppsigelse og avskjed.

Kontakt oss

Arnfinn Jensen

Advokat

NHO Agder

arnfinn.jensen@nho.no
Mobil
90954423