Juridisk rådgivning

NHO Agder har som mål å gi våre medlemsbedrifter gode råd når de trenger det mest. Øverst i menyen vil du finne mange nyttig verktøy under "maler og veiledere" og "lønn og tariff".

#205

Vår nye advokat Arnfinn Jensen er klar til å hjelpe medlemsbedrifter med arbeidsrettslige spørsmål.

Publisert 27.11.13

Agder

NHO Agder kan tilby våre medlemsbedrifter kurs/opplæring i en rekke arbeidsrettslige temaer. Se kursmeny (under) for en oversikt. Vi tilbyr medlemsbedriftene ett til to kurs hvert halvår i forskjellige arbeidsrettslige temaer. Invitasjoner til slike kurs sendes alle medlemsbedrifter i god tid på forhånd.

Gjennom en spesiell Eurojuris avtale, får NHO medlemsbedrifter en rabatt når de trenger mer omfattende juridiske tjenester. NHO Agders partner i Eurojuris er Advokatfirma Tofte.

Vi tilbyr også større medlemsbedrifter internopplæring for ledere og mellomledere. Velg fra menyen nedenfor, ta kontakt for nærmere avtale.

Kursmeny:

  • Arbeidstid, overtid, fleksible arbeidstidsordninger.
  • Ferieloven.
  • Oppfølging av sykemeldte, tilretteleggingsproblematikk, sykepenger m.m.
  • Permitteringsreglene.
  • Rettigheter og plikter i et arbeidsforhold.
  • Regler om tilsetting, midlertidig tilsetting og innleie av arbeidstakere.
  • Virksomhetsoverdragelse.
  • Nedbemanninger i forbindelse med omstillinger/rasjonaliseringer.
  • Personalsaker, advarsel, oppsigelse og avskjed.