Alt om pensjon

NHOs Kristin Diserud Mildal forklarer alt om den nye pensjonsreformen.

Agenda for dagen:

  • Kort gjennomgang av hvordan alderspensjoner fra folketrygden og tjenestepensjoner fungerer etter at pensjonsreformen kom
  • AFP – hva skal til for å få AFP og hva kan gjøre at man mister den? Vi ser nærmere på regelverket for AFP
  • Uførepensjon – Folketrygden innførte ny uføretrygd i 2015, og nytt regelverk for uførepensjon i private tjenestepensjoner har trådt i kraft i 2016. Vi ser nærmere på de nye reglene for uføretrygd og uførepensjon. Hva innebærer endringene for ansatte og bedrifter, blant annet med tanke på valg av ny uførepensjonsordning for bedrifter som vil ha, eller har, dette i sin tjenestepensjon?
  • Nye aldersgrenser. Frist for endring av bedriftsfastsatt aldersgrense er 1. juli 2016. Hva bør bedriften passe på? Hvilke regler gjelder for pensjonsopptjening og personalforsikringer? Hva med aldersgrensene for trygdeytelser?