Arbeidsgivers håndtering av personalsaker

De fleste arbeidstakere gjør en god jobb, og opptrer lojalt overfor arbeidsgivere.

Dette gjelder likevel ikke alle arbeidsgiver. Samtidig er stillingsvernet i arbeidsmiljøloven sterkt. Arbeidsgiver kan imidlertid styrke saken sin ved enkle grep. Seminaret gir en praktisk gjennomgang av hvordan arbeidsgiver bør gå frem når det er arbeidstakere som ikke gjør en god nok jobb, eller som opptrer uakseptabelt på arbeidsplassen. Vi gjennomgår også praksis fra domstolene i lignende saker.