Årsmøte i NHO Agder

Medlemmer ønskes velkommen til årsmøte, faglig påfyll og middag 26. april.

I samsvar med vedtektenes §4 innkalles medlemsbedriftene til årsmøte i NHO Agder tirsdag 26. april 2016 kl 1630.

Årsmøtet finner sted på Klubben Selskapslokaler (Vestre Strandgt 8, Kristiansand).

Etter årsmøtet inviteres til faglig program som avsluttes med torskemiddag kl. 1930:

Lønnsoppgjøret 2016 - Svein Oppegaard, NHO

Norsk industri -hva nå? - Knut Sunde, Norsk Industri

Vi vinner sammen! - Åge Skinstad, NHO Innlandet

Ny pensjonsreform - Kristin M. Diserud, NHO 

Formell innkalling med dagsorden og tilhørende årsmøtedokumenter, samt invitasjon til etterfølgende program med middag, sendes medlemsbedriftene i uke 14.