Bymiljøkonferansen 2018

Velkommen til årets bymiljøkonferanse med mobilitet som hovedtema.

På konferansen stilles det spørsmål om mobilitetsplanlegging i virksomheter, og hva slags drivstoff biler og busser kommer til å kjøre på fremover.

Få ny innsikt og delta på viktige debatter!

Program*: 

 • 10:30: Registrering
 • 11:00: Åpning av Harald Furre, ordfører Kristiansand
 • 11:10: Byvekstavtaler – forhandlinger med byene. Hvordan kan avtalene gi miljøvennlig byutvikling, Terje Moe Gustavsen, vegdirektør i Statens Vegvesen
 • 11:40: Er byområdene i Norge ambisiøse nok i sin arealpolitikk? Hva er nytten av en god arealpolitikk, Gro Sandkjær Hanssen, forsker ved NIBR
 • 12:00: Fossilfri busstrafikk i Kristiansandsregionen, Kjetil Førsvoll, daglig leder Boreal og Siv Wiken, adm. dir Agder Kolletivtrafikk
 • 12:15: Lunsj
 • 13:00: Fremtiden er elektrisk, Roger Andersen, PR & Markedsdirektør, Renault Norge
 • 13:20: Hydrogenbilen er fremtiden? Øystein Lunde, spesialrådgiver, Akershus fylkeskommune
 • 13:50: Pause
 • 14:00: Mobilitetsplanlegging i virksomheter.Hvordan kan det å endre reisevanene, bedre folkehelsen og redusere klimautslipp? 
  Smári Stav, byplanlegger / urbanist, Rambøll Kristiansand
  Line Østengen Aasgaard, banksjef personmarked, Nordea Kristiansand
  Magnus Frestad Nygaard, siv. ingeniør, ViaNova Kristiansand
 • 14:35: Debatt: Hvordan balansere virkemidler for nullvekst i biltrafikken mot byliv og næringsliv?
  Terje Moe Gustavsen, Gro Sandkjær Hanssen, Harald Furre, Birte Simonsen, Siri Mathiesen

* Med forbehold om endringer underveis. Sist oppdatert 9.februar.