Lunsjmøte i Flekkefjord: oppfølging av sykemeldte

Flekkefjord produkter, NHO Agder og NHO Service inviterer til lunsjseminar.

Tema:

- NHO Agders advokat Arnfinn Jensen: Oppfølging av sykemeldte

- Kort informasjon og status i forhold til Ringer i Vannet
Møtet holdes i Flekkefjord produkters lokaler i Svegeskogen. Det serveres lunsj.

For mer informasjon/påmelding kontakt:

Jan Rune Hogstad: 90 60 14 19 / jrh@fpro.no