Frokostmøte: oppfølging av sykemeldte

NHO Agders advokat Arnfinn Jensen holder kurs om oppfølging av sykemeldte.

Malmvegen 4, 4735 Evje

Bli med på vårt fantastiske arrangement:

16. september 2016

Kl. 08.00

Kontakt oss for mer informasjon:

37 92 94 00

firmapost@setpro.no