Grensene for arbeidsgivers styringsrett

En svært vanlig problemstilling innen arbeidsretten er hva arbeidsgiveren kan endre i kraft av styringsretten sin.

Styringsretten kan brukes til mye – men ikke alt. Konsekvensene av å gå utenfor styringsretten kan også bli store og kostbare for arbeidsgiver. Seminaret er en praktisk gjennomgang av hvordan styringsretten kan brukes på riktig måte, samt hvilke endringer som ligger utenfor styringsretten.