IA-konferanse Vest-Agder

Velkommen til en dag der vi setter fokus på omstilling og endring i arbeidslivet.

Program:

Åpning ved Elisabeth Blørstad, fylkesdirektør NAV Vest-Agder

Ledelse i en turbulent tid v/ Elin M. Fjeldbraaten

Endringer i arbeidslivet, samarbeid mellom ansatte og ledelsen v/ Andreas Bjerke, LO

Lunsj

Utdeling av IA-prisen 2016

Fremtiden er det eneste stedet vi kan gå til - handlingskompetanse i endringens verden v/ Erica Grunnevoll

Vel hjem