Beskyttelse av konkurransefortrinn – gjør bedriften din nok?

Immaterielle rettigheter  spiller en stadig viktigere rolle for norske bedrifter.

Lær mer om hva Onsagers AS kan tilby deg og ditt firma på et kort og effektivt møte. 

Foredraget tar for seg følgende tema:

•Praktisk tilnærming til sikring av konkurransefortrinn
•Hvordan rettigheter skaper kommersielle muligheter – eksempler
•Noen arbeidsrettslige temaer – hvem eier hva?

Mål for foredrag:

Vise hvordan rettigheter skaper kommersielle muligheter, kort gjennomgang av muligheter for beskyttelse, samt gi praktiske råd om rettigheter i arbeidsforhold.