Informasjonsmøte om Tariffoppgjøret 2018

Storstreik ble avverget da NHO og LO/YS ble enige om årets tariffoppgjør, 15 timer på overtid. I år har det vært samordnet hovedoppgjør, hvor forhandlingene har vært mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

NHO og Landsforeningene inviterer bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige til orienteringsmøte om oppgjøret.

Du møter forhandlingsdirektør Rolf Negård fra NHO.  

Tidspunkt: 8. mai kl 0900 - 1200
Sted:
Scandic Sørlandet, Travsparkveien 14, 4636 Kristiansand

Tema for møtet:

  • Årets oppgjør og den økonomiske situasjonen
  • Tips til lokale forhandlinger og forhandlingsteknikk
  • Spørsmål og diskusjon

Norsk Industri vil være til stede på møtene for å kunne gi informasjon om endringene i Industrioverenskomsten VO-delen kapittel 8, reise, kost og losji (RKL). Vi oppfordrer alle bedrifter som er berørt av VO-delen kapittel 8 til å delta, herunder industribedrifter og bemanningsbedrifter som leverer personellressurser til industribedriftene.