Informasjonsmøte om Tariffoppgjøret 2018

Storstreik ble avverget da NHO og LO/YS ble enige om årets tariffoppgjør, 15 timer på overtid. I år har det vært samordnet hovedoppgjør, hvor forhandlingene har vært mellom NHO og LO/YS på vegne av samtlige landsforeninger og forbund.

#120 Fotograf: NHO

NHO og Flekkefjord Industriforening inviterer bedriftens ledelse og forhandlingsansvarlige til orienteringsmøte om oppgjøret.

Du møter advokat Arnfinn Jensten i NHO Agder. 

Tidspunkt: 15. mai kl 1000 - 1200
Sted:
Flekkefjord 

Tema for møtet:

  • Årets oppgjør og den økonomiske situasjonen
  • Tips til lokale forhandlinger og forhandlingsteknikk
  • Spørsmål og diskusjon

Aktuelle medlemsbedrifter i området rundt Flekkefjord vil motta invitasjon fra Flekkefjord Industriforeningen. Vi gjør oppmerksom på at seminaret kun gjelder for NHOs medlemsbedrifter