Kurs i aksjonæravtaler

NHO Agder har gleden av i samarbeid med Advokatfirma Tofte DA å tilby et praktisk seminar i temaet «Aksjonæravtaler».

Tema vil være bl.a.:

    1. Hvorfor aksjonæravtale? Er ikke aksjeloven god nok?
    2. Bør jeg sikre meg rett til styreplass?
    3. Hva skjer dersom en medaksjonær slutter i selskapet? Skal han/hun likevel ha rett til selskapets avkastning?
    4. Hva om jeg blir syk eller går bort? Passer det at gjenlevende ektefelle trer inn som medaksjonær?
    5. Kan jeg tvinge noen til å selge sine aksjer?