Nedbemanning og endringsprosesser

En praktisk gjennomgang av hvilke muligheter og fallgruver arbeidsgiver må være oppmerksom når man står overfor slike prosesser.

Vi gir også eksempler på nylige rettsavgjørelser i nedbemanningssaker. Disse viser på en god måte hva som kan være forskjellen på en lovlig eller usaklig nedbemanning.

Kursholder: Arnfinn Jensen