NHO Kurs: Ansattes sykefravær – hva er arbeidsgivers handlingsrom?

Ansatte blir av og til fraværende fra jobben over kort eller lenger tid på grunn av sykdom. Fraværet kan ha gode grunner, men det skjer også at arbeidsgiver opplever fravær som ikke har akseptable forklaringer.

Fotograf: David Mao

Må arbeidsgiver alltid godta en sykemelding? Hvilke krav gjelder til varsel og dokumentasjon? Og når kan man si opp en sykemeldt arbeidstaker?

NHO Agder inviterer deg eller andre i din bedrift, som dette er ett relevant tema for, til å delta på kurs. Kurset holdes av advokat Arnfinn Jensen, NHO Agder.

Kurset har som mål å gjøre deg tryggere på hvilke juridiske forhold som gjelder ved sykefravær. Kurset gir en gjennomgang av klassiske problemstillinger som oppstår i tilknytning til ansattes sykefravær og hvordan du som arbeidsgiver bør gå frem for å håndtere sykefravær på en best mulig måte.

Målgruppe:
Ansatte innenfor HR/personal og ledere.