NHOs Anskaffelseskonferanse 2018 - Markedstilgang skaper nye jobber

Offentlig sektor kjøper inn for om lag 500 mrd kroner i året. En stor andel av norske bedrifter utfører oppdrag i det offentlige markedet og utviklingen i dette markedet er derfor av betydning for private bedrifter. Skal det skapes flere jobber, må det bli lettere for små og store bedrifter å slippe til samt å få konkurrere på dette store markedet.

#120 Fotograf: Hilde Mari Rønneberg

Du møter blant annet: 

 • Kristin Skogen Lund, NHO
 • Nærings- og Fiskeridepartementets politiske ledelse er invitert
 • Karl Inge Rekdal, Sykkylven Stål, Leder SMB Forum
 • Carl Baudenbacher, President EFTA-domstolen
 • Anna Maria Aursund, Oslo Vann og avløp
 • Roar Andersen, Caverion
 • Birgitta Laurent, Svenskt Næringsliv
 • Thomas Nordby, Schjødt
 • Christian Eide Lodgaard, Flokk
 • Beatrice Pignatel, Innovasjon Norge
 • Marit Holter-Sørensen, Difi
 • Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Tema:

 • Miljø og pris som kriterier
 • Innovasjonspartnerskap
 • Nyvinninger i regelverket-en juridisk sjekkliste
 • Seriøsitet
 • Proporsjonalitet
 • Erstatning i offentlige anskaffelser