Oppfølging av sykemeldte

Hvilke plikter har arbeidsgiver når en arbeidstaker blir sykemeldt?

Vi ser også nærmere på hva arbeidsgiver gjøre dersom sykefraværet vedvarer over lengre tid, og hvilke muligheter arbeidsgiver har for å avslutte arbeidsforholdet.