Skagerrak Business Summit

«GRENSELØSE MULIGHETER» gjennom økt samhandling over Skagerrak!

Fotograf: Istockphoto

Konferansen «Grenseløse muligheter» arrangeres i et samarbeid mellom Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, BusinessBroen Norge-Norddanmark, Kristiansand kommune, NHO Agder, Innovasjon Norge og IKT klyngen DIGIN.

Konferansen vil denne gangen ha fokus på tre områder:

  • Fremtidens bærekraftige bygg
  • Fremtidens infrastruktur
  • Fremtidens velferdsløsninger

Målgruppen for konferansen er virksomheter som har næringsoppdrag eller ønsker oppdrag innenfor de tre nevnte områder. 

Vi ønsker å sette et kommersielt fokus på denne konferansen med mål om at deltakerne klarer å utvikle nye handelsrelasjoner mellom Norge og Danmark. Ønsker dere oppdrag innenfor de tre ovenfor nevnte tema kan denne konferansen fortelle deg om hvilke muligheter som kan være aktuelle.

Konferansepris:  850,-  + mva –  for medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen/Digin/ NHO. (Inkluderer middag i speilsalen på Ernst Hotel.) 1400,- + mva for ikke-medlemmer  (Inkluderer middag i speilsalen på Ernst Hotel.)