Sørlandet i Oslo

"Sørlandet i Oslo" arrangeres for første gang nå i mai 2018. Ambisjonen er at dette skal bli en årlig markering og en viktig del av et nytt initiativ for å skape interesse og spre kunnskap og engasjement om mulighetene for investeringer og næringsutvikling i landsdelen.

NHO Agder er medarrangør sammen med blant andre Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Kristiansand kommune, KS, Universitetet i Agder, LO, GCE Node, Eyde-klyngen og Sparebanken Sør.