Tariffseminar

NHO Agder inviterer medlemmer til årets tariffseminar 11 mai.

Invitasjonen er sendt til alle daglige ledere i medlemsbedrifter på Agder. Møtet er forbeholdt NHO medlemmer.