World Learning Summit

Googles forskningssjef kommer til Kristiansand 14 juni for Future Learning Labs World Learning Summit.

Konferansen arrangeres av det internajonale forskernettverket Future Learning Lab, i samarbeid med: Universitetet i Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Handelshøyskolen BI, NHO / Abelia, Norgesuniversitetet, Aftenposten, EdTech Oslo, IKT I Utdanning, Fleksibel Utdanning Norge (FUN), Stanford University/HStar Institute, Nordic Innovation Center, Innovasjon Norge, Utenriksdepartementet/Generalkonsulatet i San Francisco, DIGIN, Innoventus Sør, Kristiansand kommune, og Substans Analyse AS.