Best sammen handler om å styrke partssamarbeid og få til medarbeiderdrevet innovasjon. Bildet er tatt under en fellessamling i Flekkefjord.

Best sammen for reiselivet

Frigjør ideer for meningsfylt utvikling i 12 hoteller i Agder og Telemark. Det var hovedmålet bak "Best sammen" som ble avsluttet i 2016. Prosjektet var et samarbeid mellom NHO Agder, NHO Telemark, LO i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark og Fellesforbundet. Gjennom fellessamlinger og interne prosjekter, får vi lederne og de ansatte til å jobbe sammen og utvikle bedriftene sine.

Kontakt oss

Arbeidsgruppen