- Fortjent medalje

Mangeårig NHO-tillitsvalgt Kjell O. Johannessen i Kristiansand har fått Kongens Fortjenestemedalje. - Vel fortjent, ifølge NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Kjell Johannessen

Kongens Fortjenestemedalje til mangeårig NHO-tillitsvalgt Kjell Johannessen.

Publisert 07.05.14

Kjell O. Johannessen er en sentral skikkelse i næringslivet på Sørlandet. Han er kanskje mest kjent som en av hovedaktørene bak klyngeorganisasjonen NODE.

Men Johannessen har også en rekke verv i NHO-systemet bak seg. Han har blant annet sittet i NHOs hovedstyre og valgkomité, i utvalgene for småbedrifter og for familieeide bedrifter.

I sine 9 ½ år som leder av Næringsklyngen NODE, jobbet han i nært samarbeid med NHO regionalt og nasjonalt om mange saker. Nasjonalt spesielt om det store prosjektet «Oljeteknologiindustrien», nytt GCE-program (Global Center of Expertise) og ny etter- og viderutdanningsreform.

Johannessen har også jobbet mye inn mot landsforeningene Norsk Industri og Norsk Olje og Gass, samt 20 år sammenhengende i styret eller arbeidsutvalg i Tekniske Entreprenørers Landsforening.

NHOs direktør for næringslivspolitikk, Petter Haas Brubakk, gratulerer: - Dette er en vel fortjent pris til en viktig person for norsk næringsliv. Han har betydd mye for NHO i ulike sammenhenger.