- Positivt, men kunne vært bedre

- Agder-fylkene trenger offentlige investeringer med dagens situasjon i næringslivet, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder i en kommentar til forslaget til revidert nasjonalbudsjett som kom onsdag.

Finansminister Siv Jensen på talerstolen.

Finansminister Siv Jensen legger frem Revidert Nasjonalbudsjett 2016. Fotograf: Finansdepartementet

Publisert 11.05.16

Agder

Regiondirektøren gleder seg over at Agder-fylkene er blant de delene av landet som i særlig grad er tilgodesett i satsingen mot ledighet og oljenedtur som ligger inne i regjeringens budsjettjustering.

- Vi er en av regionene som har en brattere motbakke enn det for eksempel Østlandet og Nord-Norge opplever akkurat nå. Derfor skal vi glede oss over at regjeringen forsøker å målrette tiltak mot de mest utsatte regionene. Det er i denne sammenhengen vi også kan glede oss over at vi ser oppstart på prosjektet med å bygge nye fengsler på Sørlandet. Men det er svært uheldig at det skapes usikkerhet om regjeringen ønsker å gjennomføre den vedtatte planen om å bygge både i Mandal, Froland og på Evje, siden det bare er prosjektet i Mandal som er tilgodesett i budsjettforslaget. Situasjonen på arbeidsmarkedet øst i Agder er like bekymringsfull, så i dette perspektivet burde man være tydelig på at det er stort behov for fremskynding også her, sier Siri Mathiesen.

NHO er generelt opptatt av at offentlig sektor ikke eser ut med et varig høyere utgiftsnivå. – Derfor bør man prioritere å gjennomføre vedtatte investeringer. Det er den mest effektive motkonjunkturpolitikken, og samlet sett øker ikke dette offentlige utgifter. I sum kan det faktisk bidra til at det offentlige sparer penger på å bygge i perioder med lavere privat etterspørsel, sier Siri Mathiesen.

Regiondirektøren skulle også ønske at man tok mer offensive grep når det gjelder formueskatten. Regjeringen foreslår utsatt betaling av formuesskatt for bedriftseiere med underskudd, noe som er et steg i riktig retning.

- Men dette løser ikke de langsiktige problemene. Skatten må fortsatt betales. Vi forventer nå at satsen senkes i budsjettet til høsten. Vi registrerer nesten daglig at bedriftsledere i vår region opplever denne skatten som veksthemmende og skadelig for næringslivet, sier hun.

NHO mener også det er nedslående at regjeringen ikke følger opp sitt eget forslag om fritak for eiendomsskatt på maskiner i små og store industrianlegg rundt om i landet.

I NHO har man også merket seg at regjeringen øremerker 500 tiltaksplasser til forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd, i tråd med NHO og LOs forslag.

- Dette er en start, selv om det ikke er snakk om mange plasser. Det viktig for integrering, men også for å gi arbeidspraksis til unge, arbeidsledige, sier Siri Mathiesen.