- Tidenes beste konferanse

Agderkonferansen 2018 får svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Nå handler det om å gripe fatt i temaene konferansen belyste - og gjøre noe med dem.

#205

Konferaniser Anne Grosvold intervjuer arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under Agderkonferansen 2018. Fotograf: CMD

Publisert 25.01.18

Agder

Over 90 prosent av dem som har svart på evalueringsundersøkelsen etter konferansen, sier de er "svært tilfreds" eller "tilfreds" med årets utgave av Agderkonferansen.

Denne årlige samlingen er karakterisert som "årets viktigste regionale konferanse" og satte denne gangen søkelys på temaet "Arbeid skaper verdier". I løpet av konferansen ble det blant annet dokumentert:

  • Agder-fylkene har for lav yrkesdeltakelse. Den er fallende i Norge som helhet - men utfordringen er enda større på Sørlandet.
  • Det er spesielt for lav yrkesdeltakelse blant kvinner. Noen beskriver dette som et verdivalg for den enkelte. - Men det er et verditap for samfunnet, fastslo arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.
  • Agder-fylkene lykkes ikke med å tiltrekke seg ungdom. Selv om regionen over tid har hatt sterk befolkningsvekst, så er en svært liten andel av befolkningsveksten personer i alderen 20-29 år - og dette står i skarp motsetning til det mer urbane fylker opplever.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum på Agderkonferansen 2018. Fotograf: CMD

#205

Årets konferanse hadde et mangfold av foredragsholdere og bidragsytere. Konferansedeltakerne fikk blant annet møte den ambisiøse og handlekraftige direktøren for nye Mandal Hotel, Lotte Fredriksen Syltevik sammen med investor Svein Støle. De fikk også møte arbeids- og sosialmininster Anniken Hauglie, LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHOs sjeføkonom Øystein Dørum. Tidligere NHH-professor og arbeidsmininster Victor Norman dokumenterte Sørlandets jobbutfordringer, mens Stormberg-grunder Steinar J. Olsen fortalte om hvilke grep han mener må til for at bedriftene skal integrere flere i arbeidslivet. Nkom-sjef Elisabeth Aarsæter tok et oppgjør med dem som påstår at utflytting av statlige kompetansearbeidsplasser ikke betyr noe for regional utvikling og konferansens deltakere fikk også flere innsiktsfulle panelsamtaler med levekårsutfordringer og hvilke muligheter regionen har for å forsterke den utviklingen som er god - og snu den utviklingen som går i feil retning.

Likevel var det kanskje forfatter Jan Kristoffer Dale som gjorde aller sterkest inntrykk da han i samtale med Anne Grosvold fortalte om bakgrunnen for sitt forfatterskap - og sin personlige historie som startet med drop out fra videregående skole. I dag jobber han i barnehage i Grimstad, holder samtidig på med høyere utdanning og er altså en prisbelønt forfatter. Han fikk konferansens aller varmeste applaus.