Horisont 2020 lansert

Europeiske muligheter for næringslivet

Publisert 20.12.13

Agder

EUs nye rammeprogram for forskning, Horisont 2020, byr på nye muligheter for norsk næringsliv.

– Nå gjelder det for norske bedrifter og forskningsmiljøer å utnytte de muligheter det nye europeiske rammeprogrammet byr på, sier administrerende direktør Arvid Hallén i Forskningsrådet.

 

Horisont 2020 hviler på tre søyler: Fremragende forskning, konkurransedyktig næringsliv og et sett av sju ulike samfunnsutfordringer – ikke ulikt den administrative inndelingen av Norges forskningsråd. Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med 70 milliarder euro fordelt på sju år. Norske bedrifter og forskningsmiljøer kan delta på linje med kolleger og konkurrenter i andre europeiske land.