Advarer mot vei-forsinkelser

NHO Agder får sterk støtte på lederplass i Fædrelandsvennen for advarselen mot å rote til reguleringsarbeidet for de store veiprosjektene i regionen.

Fædrelandsvennen gir på lederplass uttrykk for sterk støtte til NHO Agders vurderinger.

Publisert 01.07.15

Agder

I en kronikk som ble publisert i Fædrelandsvennen 29. juni, rykket regiondirektør Siri Mathiesen ut og advarte mot at man i de lokale reguleringsprosessene stiller så strenge krav at prosjektene ramler nedover prioriteringslistene når det nye veiselskapet skal gå igang med sitt arbeid.

- Det at strekningen er tatt inn som en del av veiselskapets portefølje, kan forlede noen til å tro at det bare er tekniske detaljer som gjenstår før veibyggingen kan starte. Slik er det ikke. Derfor er det bekymringsfullt at vi allerede nå i den lokalpolitiske prosessen ser åpenbare tegn til at man ikke griper de mulighetene vi som landsdel har fått, skriver Mathiesen og viser til den politiske behandlingen som er påbegynt i Kristiansand og Songdalen kommuner. Også Vest-Agder fylkeskommune har gått inn for vei-løsninger som vil fordyre den nye ringveien rundt Kristiansand, og dermed svekke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i prosjektet. 

NHO-direktørens utspill har vekket reaksjoner i ulike miljøer, men regionavisen Fædrelandsvennen slår på lederplass fast at NHO har et viktig poeng:

- Et års forsinkelse kan bety at denne veistrekningen gjennom Vågsbygdskauen ramler ytterligere bakover i køen i forhold til andre veistrekninger som det foreligger trasévalg for. 

Det som blir avgjørende i denne saken, er hvilke standpunkt kommunestyrene i Kristiansand og Songdalen inntar etter at høringsfristen er gått ut 1. august. Hvis en eller begge av de to skulle vedta det dyreste alternativet som Vegvesenet har forkastet, går saken til mekling med fylkesmannen. Skulle det heller ikke der bli enighet, avgjør Kommunal- og moderniseringsdepartementet trasévalget. Denne innsigelsesprosessen kan ta alt fra et halvt til ett år, påpeker avisen som konkluderer slik:

- Det er ikke fornuftig å kjøre en prosess for å presse fram den mest ønskelige løsningen ettersom det kun er en teoretisk mulighet for å få gjennomslag for den, og da flere år forsinket. Det mest sannsynlige er at vi ender opp med det nest beste alternativet som Statens vegvesen foreslår - flere år etter det som nå er mulig. Den forsinkelsen har vi verken tid eller råd til.