Agder-kommunene gjør det svakere

De 30 kommunene i Aust- og Vest-Agder gjør det svakere i årets kommune-NM sammenlignet med tidligere år. – Vår største utfordring er knyttet til situasjonen på arbeidsmarkedet, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Publisert 10.08.17

Agder

NHOs kommune-NM er en årlig rangering av alle norske kommuner. Formålet er å identifisere hvor i Norge man har har best forutsetninger for å bidra til utvikling av lønnsomme og vekstkraftige bedrifter. Kommunene rangeres etter attraktivitet og lokal vekstkraft, basert på forhold som næringslivets sammensetning, arbeidsmarkedet, demografi, kompetanse og kommunal økonomi.

De beste kommunene

I Agder-fylkene er det Kristiansand (33), Grimstad (44), Lillesand (54), Bykle (61), Songdalen (68), Lyngdal (73) og Sirdal (74) som gjør det best i årets kåring. Kristiansand faller ni plasser sammenlignet med i fjor, mens Arendal faller 18 plasser på rangeringen og er nå plassert som nummer 118 av 428 kommuner.

De to Agder-fylkene plasserer seg samlet sett omtrent "midt på tabellen" blant alle fylkene med Vest-Agder på 8. plass og Aust-Agder på 11. plass.
- Resultatene fra årets kommune-NM viser at fylkene som har vært hardest rammet av oljenedturen, også er dem som går mest tilbake i denne rangeringen. Selv om arbeidsledigheten går ned, så er fortsatt Agder-fylkene blant dem som har høyest ledighet i landet. I tillegg har Agder over lengre tid hatt en større andel uføretrygdede enn landsgjennomsnittet og vi vet også at yrkesdeltakelsen blant kvinner er noe lavere enn landsgjennomsnittet. I sum bidrar dette til at tallene innenfor arbeidsmarked-kategorien blir svake og det trekker hele regionen ned på denne rangeringen, sier Siri Mathiesen.

Må styrke privat verdiskapning

NHOs regiondirektør mener dette må være en påminnelse til politikere som nå står foran valgkampen om at det fortsatt er nødvendig med en aktiv politikk som styrker potensialet for privat verdiskapning på Sørlandet.

- De store veiprosjektene som er under utvikling er veldig viktige for landsdelen. For det første stimulerer dette arbeidsmarkedet nå i byggeperioden, men den langsiktige effekten er enda viktigere. Bedre veier som reduserer reisetiden, bidrar til at bo- og arbeidsmarkedet i landsdelen utvides. Det styrker bedriftenes konkurransekraft og regionens attraktivitet. I tillegg trenger vi fortsatt en politikk som stimulerer til omstilling og nyskaping, samtidig som Agder vil være en av de landsdelene som har mest å hente på at statlige arbeidsplasser blir flyttet ut fra Oslo-regionen. I sum vil dette være virkemidler som bidrar til å styrke arbeidsmarkedet i regionen, og årets utgave av kommune-NM dokumenterer at dette er svært viktig for alle de 30 kommunene på Sørlandet, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Sola i Rogaland er også i år kåret som vinner i NHOs kommune-NM.