Agderkonferansen

Over 350 deltakere samlet seg i Kilden torsdag for å spå om framtiden.

NHO President Tore Ulstein snakker om bestefaren som forstod at for å bygge en bedrift må man først bygge samfunnet rundt. Fellesvisjoner og systemtenkning er nøklene til suksess.

Publisert 23.01.15

Agder

Agderkonferansen handlet denne gangen om utvikling av mer robuste bo- og arbeidsmarkeder. Vi stilte spørsmålet: hvor skal vi jobbe, leve og bo? Hvordan kan og bør Agder utvikles mot 2050?

NHO President Tore Ulstein forklarte at omstilling handler om å bygge robuste, lærende organisasjoner. Han fortalte historien til bestefaren som startet det som nå er Ulstein Group. For å bygge en bedrift, må du først bygge samfunnet rund bedriften, sa han.  

Kunnskapsministeren Torbjørn Røe Isaksen fokuserte på at det er ikke bare kunnskap vi skal leve av i framtiden, men anvendelse av kunnskap. Han snakket om viktigheten av etterutdanning for lærere og styrking av universiteter og forskning.

Futurist Anne Skare-Nilsen snakket om trendene for framtiden, der tilgjengelighet blir viktigere enn eierskap. Hun snakket om en verden der bøker som vi har lyst på blir levert før vi har bestilt dem, og der sukkersyke kontrolleres via kontaktlinser. "Creepy - but kind of awesome" var hennes beskrivelse.

Årets kompetansepris ble tildelt Arendal kommune for systematisk kompetanseheving.

Foredrag fra konferansen vil bli lagt ut her: http://www.agderkonferansen.no/

Konferansen ble arrangert av Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder fylkeskommune, NHO, KS, UiA, LO, Unio og Innovasjon Norge. Sparebanken Sør er partner for konferansen.