Alle tjener på lavere kostnader

Vi trenger mange nye veier i vår region. Derfor er det i alles interesse at disse nye veiene koster minst mulig å bygge, skriver regiondirektør Siri Mathiesen i dette innlegget.

#205

Prosjektdirektør E18 Magne Ramlo og administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland, Nye Veier. Foto: Nye Veier AS

Publisert 30.05.17

Agder

Veiselskapet Nye Veier er igang med å se på hvordan kostnadene knyttet til utbyggingen av E18 Tvedestrand-Arendal kan reduseres. Dette kan kreve endringer i den vedtatte reguleringsplanen. I dette innlegget, som også har vært publisert i Agderposten, begrunner NHO Agders regiondirektør hvorfor dette er riktig: 

"Strekningen Tvedestrand-Arendal blir den første som det statlige veiselskapet Nye Veier AS bygger. Gjennom å lete etter innovasjoner og bedre løsninger i tett samarbeid med entreprenørene, mener Nye Veier de kan bidra til å redusere kostnadene for sine prosjekter med rundt 20 prosent. Det betyr at vi får mye mer vei for pengene enn opprinnelig planlagt – og veibyggingen vil skje raskere og mer sammenhengende enn tidligere. Det bør glede alle som vet hvor viktig effektiv samferdsel er for norsk næringsliv.

Nye Veier har sammen med hovedentreprenøren for strekningen Tvedestrand-Arendal lagt frem forslag om å gjøre enkelte endringer i den vedtatte reguleringsplanen for strekningen. Ved å gjøre disse tilpasningene, kan kostnadene kuttes ytterligere for dette prosjektet. Dersom man lykkes med det, vil det først og fremst være til nytte for alle som skal bruke veien – fordi den blir billigere å bruke. I praksis vil det kanskje bety kortere periode med bompenger.

Det er lett å forstå at det er usikkerhet blant grunneiere og andre som er direkte berørt av veibyggingen. I arbeidet med den vedtatte reguleringsplanen har det vært sterkt engasjement i enkelte miljøer, og blant disse er det nok flere som gjerne tar en omkamp også om tapte slag. Det enkleste, vil sikkert mange mene og føle, er bare å holde fast ved den vedtatte reguleringsplanen og avvise alle forslag til endringer. Det er kommunepolitikerne i Arendal som skal avgjøre dette, og for dem har det tilsynelatende ingen budsjettmessige kostnader å holde fast ved en reguleringsplan som gir dyrere vei enn nødvendig. Politikerne i Arendal kan sende regningen videre til staten og bilistene. Problemet er likevel at disse kostnadene til syvende og sist må betales av oss alle. Å bygge dyrere enn fagfolk anbefaler er rett og slett sløsing med samfunnets ressurser. Det kan heller ikke være i Arendal kommunes interesse.

Siden Tvedestrand-Arendal er den første strekningen Nye Veier har fått ansvaret for, vil nettopp dette prosjektet få spesiell oppmerksomhet – også nasjonalt. Dette er en prøvestein for om denne måten å organisere veibygging på kan gi samfunnsmessige gevinster. Dersom alt gjøres slik man alltid har gjort det, vil det naturligvis være svært krevende å oppnå de kostnadsbesparelsene som Nye Veier mener er mulig.

De ulike faginstansene som har uttalt seg om de foreslåtte endringene, har i liten grad hatt store innvendinger. Hensynet til vilt, landskap og støy blir altså ivaretatt. Agderposten har også omtalt grunneiere som påpeker at endringene faktisk vil være til det bedre for dem, samtidig som altså kostnadene med selve veiprosjektet blir lavere. Med andre ord burde alt ligge til rette for at politikerne i Arendal griper denne muligheten til å være en god og aktiv medspiller for å kutte unødvendige kostnader i et stort og svært viktig samferdselsprosjekt.

Lavere kostnader enn opprinnelig forutsatt kan komme godt med når Arendal i nær fremtid skal gyve løse på nye og krevende samferdselsprosjekter, ikke minst knyttet til utfordringene som vi ser komme i Arendal sentrum. All erfaring fra norsk veiplanlegging bekrefter at de kommunene og regionene som er løsningsorienterte og offensive også er dem som har størst mulighet til å få uttelling når nye prosjekter skal realiseres.

Derfor bør Arendal kommune være en medspiller som bidrar til å finne gode løsninger for entreprenør og utbygger når Tvedestrand-Arendal nå blir realisert. Det vil spare veibrukerne for penger og bidra til at nettopp dette prosjektet kan bli stående som en målestokk for andre norske veiprosjekter. Arendal har fått muligheten. Arendal bør gripe den."