Aust-Agder er norgesmester i lærlinger!

Aust-Agder fylkeskommune øker antall lærlinger i egen virksomhet til 40 i 2015 og til 50 i 2016. Det vil si at lærlinger vil utgjøre om lag 5 prosent av totalt antall årsverk.

Publisert 27.08.15

Agder

NHO Agder mener at fylkeskommunen fremstår som et nasjonalt forbilde og inspirerer til økt lærlinginntak i fylkeskommuner, kommuner, statlige virksomheter og privat sektor.

Vest-Agder fylkeskommune må øke antall lærlinger

Vest-Agder fylkeskommune øker antall lærlinger til 45 i 2015. Når det gjelder antall lærlinger i 2016 fremmes en ny sak i forbindelse med årets budsjettbehandling.

For å matche Aust-Agder må Vest-Agder øke antall lærlinger til 55 i 2015 og til 70 i 2016.

Det må vurderes å ta inn flere lærlinger/lærekandidater i fag som byggdrifterfaget,  renholdsoperatørfaget, kokkfaget, dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget, kontor- og administrasjonsfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget. 

Riktig dimensjonering av skoletilbud

NHO Agder har sammen med bransjene i ulike sammenhenger tatt opp nødvendigheten av en riktigere dimensjonering av skoletilbudet i forhold til antall tilgjengelige læreplasser i bedriftene.

Eksempelvis mener elektrobransjen at det "overproduseres" årlig 20-25 elever innen et trangt marked i Vest-Agder. NHO Agder mener at Vest-Agder fylkeskommune har en overkapasitet på skoleplasser innen elektrofag.

Kommunene må doble antall læreplasser

Ifølge samarbeidsavtaler mellom Vest-Agder fylkeskommune og den enkelte kommune er målet på sikt 3 læreplasser per 1000 innbyggere i kommunen.

Det vil si at antall læreplasser i kommunene i Agder må økes fra 444 til 888 i løpet av få år.

88 prosent av læreplassene i kommunene er i helse- og oppvekstfag. Det er et stort potensiale for inntak av lærlinger i teknisk sektor, men også behov innen institusjonskokk og merkantile fag.

NHO Agder etterlyser opptrappingsplaner som innebærer at det årlige lærlinginntaket  i kommunene i Vest-Agder økes fra 130 til 270 og i Aust-Agder fra 90 til 170 nye lærlinger/lærekandidater.

Oversikt over antall læreplasser i den enkelte kommune og hvilken økning som etterlyses finnes på NHO Agders hjemmeside:  Kommunene på Sørlandet kan ta inn 100% flere lærlinger