Bedre tider for PK Entreprenør

PK Entreprenør AS i Søgne mener utsiktene er mer positive enn på lenge etter det som de beskriver som den mest utfordrende perioden i selskapets historie, med betydelige omstillinger og kostnadsreduksjoner i 2014.

Økonomisjef Odd Bremseth, daglig leder Ralf Georg Olsen og prosjektleder Kenneth Hausvik i PK Entreprenør ser lyst på framtiden.

Publisert 13.05.15

Agder

Ordrereserven vurderes som bra, og gir et godt utgangspunkt for 2015 og fremover. Det ble høsten 2014 gjennomført en kapitalutvidelse, og selskapet har en god finansiell stilling.

Det er mange aktører og sterk konkurranse om oppdragene på Sørlandet, men det er også positive signaler. Daglig leder Ralf Georg Olsen sier at det skal kanskje mye til for at en sørlending er positiv. «Vi trenger litt tid før vi stoler helt på det,» sier han, men peker på flere grunner til å tro på at bransjen er på vei opp igjen.

Salg av boliger viser en positiv utvikling, og den varslede veiutbyggingen i regionen forventes å slå positivt ut på noe lengre sikt. Utfordringene innen oljevirksomheten kan også gjøre at entreprenørbedriftene blir mer attraktive og tiltrekker seg ingeniørkompetanse.

 Økonomisjef Odd Bremseth sier at PK Entreprenør nå satser på å kjempe seg tilbake til gamle høyder før finanskrisen, og mener at selskapet nå står godt rustet til videre utvikling.

«Vi legger vekt på kvalitet og kompetanse i alle ledd, godt samspill med våre kunder, i tillegg til god drift og styring og kontroll på våre prosjekter.»