Best langs kysten

Sørlandet faller på i NHOs kåring av de beste kommunene i landet. Kystkommunene gjør det gjennomgående bedre enn innlandet.

Publisert 06.08.15

Agder

NHOs Kommune-NM rangerer norske kommuner og regioners attraktivitet og vekstkraft basert på 22 indikatorer. Indikatorene er delt inn i fem forskjellige områder:

  • Næringsliv
  • Arbeidsmarked
  • Demografi
  • Kompetanse
  • Kommuneøkonomi

Kristiansand er kåret til den beste kommunen i Vest-Agder, mens Grimstad peker seg ut som best i Aust-Agder. Arendal er en av kommunene som faller betydelig på rangeringen. Aust-Agders største by har falt 15 plasser siden 2009, noe som illustrerer den relative tilbakegangen som mange sørlandskommuner har opplevd etter finanskrisen i 2008.

– Når vi går inn i de enkelte indikatorene, ser vi at Arendal kommune er svekket på samtlige. Kompetanse er faktisk den eneste indikatoren som holder seg. Men demografien og spesielt arbeidsmarkedet er svekket, sier regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen, til Agderposten.

NHOs kommune-NM bekrefter likevel at de mest attraktive kommunene ligger langs kysten. Sterke næringsklynger bidrar til et dynmaisk næringsliv og en bedre demografisk utvikling enn mange av de små innlandskommunene opplever.

- De små kommunene taper på et smalt arbeidsmarked. Disse kommuene oppleves som lite attraktive og tiltrekker seg ikke unge mennesker. Det er en trend vi ser over hele landet, sier Siri Mathiesen til Fædrelandsvennen.

Selv rike kraftkommuner som Bykle og Valle opplever at de faller på rangeringen. I disse kommunene har man over mange år kunnet satse offensivt på utbygging av gode kommunale tjenester innenfor blant annet barnehage, skole, helse- og eldreomsorg. Likevel lykkes de ikke i tilstrekkelig grad med å tiltrekke seg kapital og kompetanse som kan skape vekst i næringslivet og økt tilflytting.

- Selv om man har gode kommunale tjenester, må man også ha interessante jobber å tilby. Når en region mangler dette, så flytter de unge, påpeker Mathiesen.

NHO mener funnene i årets kommune-NM bare styrker argumentasjonen for at tiden er overmoden for en kommunereform. 

- Vi trenger større og mer slagkraftige kommuner over hele landet. De store regionene kommer til å vokse seg større, og da er det viktig at vi ikke sitter igjen med mange små kommuner som sakker akterut. Dette er en utvikling som roper etter kommunereform, mener Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO.

Hovedbildet er at de høyest rangerte kommunene ligger i det sentrale Østlandet, langs Sørlandskysten, og oppover Vestlandskysten til Bergensområdet, i tillegg til byer langs kysten opp til Tromsø. Kommunene i innlandet ligger nærmere gjennomsnittet, mens kommunene som er lavest rangert ligger i Nord-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark og i innlandet på Østlandet.

 

Kontakt oss

Trond Madsen

Rådgiver

NHO Agder

trond.madsen@nho.no
Mobil
90591255