Brudd i forhandlingene

Fellesforbundet krevde 18. mars brudd i forhandlingene med Norsk Industri. Det skjedde uten at et lønnskrav er presentert for arbeidsgiversiden. Frontfagoppgjøret går dermed til mekling.

Publisert 18.03.14

Agder

Sannsynlig meklingsavslutning vil være 1. april. En evt. konflikt kan tidligst starte ved arbeidstidens begynnelse onsdag 2. april.

Varsel om permittering

Norsk Industri anbefaler at bedriftene allerede nå varsler betinget permittering for personer som ikke kan sysselsettes ved en eventuell streik.

Se nettsak med informasjon om selve varselet HER

Informasjon
Følg med påNorsk Industris nettsider, www.norskindustri.no/tariff-2014/ for oppdatert informasjon om oppgjøret.Berørte bedrifter vil også få informasjon via e-post. Informasjon vil og bli gitt til våre medlemmer via vårt nyhetsbrev. Våre advokater vil være opptatt med forhandlingene og vi ber derfor om at evt. henvendelser skjer til advokat@norskindustri.no eller til vår juridiske vakttelefon: 23088888 /

Aktuelle nettsaker:
Varsel om permittering
Brudd i forhandlingene

Kontaktperson
Adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri er ansvarlig for alle forhandlingene. Kontaktperson er Carla Botten-Verboven: carla.botten-verboven@norskindustri.no, tlf. 913 58 498.